Gasthuis Sanitatem biedt gasten op tijdelijke basis zorg met verblijf. Na een opname in het ziekenhuis, beëindiging van revalidatie of vanuit de thuissituatie kan een patiënt naar Gasthuis Sanitatem worden verwezen om gedurende tijdelijk verblijf in het Gasthuis verder te herstellen, waarbij de zelfredzaamheid verder zal worden vergroot zodat de patiënt weer zo zelfstandig mogelijk thuis kan wonen. De zorgzwaarte moet vergelijkbaar zijn met ELV laag complex.

De zorg die geboden wordt is op basis van wijkverpleging middels een wijkverpleegkundige indicatie. De verblijfskosten zijn voor rekening van de gast, de zorgkosten declareren wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraar van de gast. Sommige verzekeraars vergoeden vanuit een aanvullende verzekering een deel van het verblijf.

Gasthuis Sanitatem voldoet aan de gestelde voorwaarden van de Wet toelating zorginstellingen en de kwaliteitseisen gesteld door zorgverzekeraars.

Verwijzers kunnen contact met ons opnemen middels onderstaande gegevens.

T 06 37 22 85 74

E info@sanitatem.nl