Indien u onverhoopt ontevreden bent over uw verblijf in Gasthuis Sanitatem is het belangrijk dit bespreekbaar te maken. Wij doen er alles aan om goede zorg te verlenen en uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Graag zoeken wij samen met u naar een oplossing. Is een oplossing niet voorhanden, dan kunt u een klacht indienen.

Gasthuis Sanitatem heeft een klachtenregeling en een klachtenfunctionaris die werkzaam is volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Een klachtenformulier is hier beschikbaar. Ook is deze aan te vragen bij de gastheer of gastvrouw.